Files

Abstract

Celem badań przeprowadzonych wśród szwajcarskich i polskich studentów było porównanie dokonanej przez nich oceny klimatu uczciwości na uczelniach w obydwu krajach. Uwagą objęto także obserwowaną przez studentów częstotliwość zachowań nieetycznych. Postawione hipotezy dotyczyły ich subiektywnego stosunku do zjawiska ściągania oraz wyrażanych przez nich intencji do nieuczciwych zachowań, w tym skłonności do nieetycznych zachowań w przyszłej pracy zawodowej. Wyniki badań wskazują na istnienie istotnych różnic między ocenami dokonywanymi przez Szwajcarów i Polaków. Dowodzą one niższej oceny klimatu uczciwości w Polsce, większej częstotliwości zachowań nieetycznych na uczelni, bardziej pozytywnego stosunku do zjawiska ściągania i wyższych skłonności do zachowań nieuczciwych oraz do bierności wobec nich w przyszłości wśród studentów polskich uczelni.

Details

Actions